Konuşmacılar

PROF. DR. ÖMER GÜNHAN

1972-1977: Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi.

1977-1978 : GATA stajyerlik.

1980-1981: Hacettepe Patoloji AD, doktora asistanlığı.

1981-1985: GATA Patoloji AD doktora asistanlığı.

1986: Yardımcı doçentliğe atanma

1986: Üç ay süre ile Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim

1988-1989: Bir yıl süre ile İngiltere, Liverpool Üniversitesi, Royal Liverpool Hastanesi, Patoloji bölümünde staj tahsil eğitimi.

1989: Doçent ünvanı alma

1995: Bir ay süre ile İskoçya, Edinburgh Üniversitesi Patoloji bölümünde sitopatoloji eğitimi

1995: Patoloji profesörlüğüne atanma.

1998: Bir ay süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde Vanderbilt Üniversitesi Patoloji bölümünde organ nakli patolojisi konusunda eğitim.

2001-2005: GATA Patoloji AD Başkanlığı

2005-2016: GATA ATF, Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültelerinde Lisans eğitimi dersleri.

2005-2016: GATA Patoloji AD Profesör Öğretim Üyeliği.

2016: TOBB ETU Tıp Fakültesi Patoloji AD Başkanlığı.