Konuşmacılar

AV. MUSTAFA GÜLER

1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra çalışmaya başladığı Ankara’da serbest avukatlık yapmaktadır. 

Uzun zamandır, Türk Tabipleri Birliği’nin ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin hukuk danışmanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Mesleki çalışmaları ağırlıklı olarak çalışan sağlığı, sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri ile çalışma ilişkilerine ilişkindir. Bu alanda pek çok yazı kaleme aldığı gibi kongre, sempozyum, panel ve konferanslarda konuşmacı olarak da yer almıştır.