Kurullar

Organizasyon Komitesi

Kongre Onursal Başkanı

İlker CEBECİ
Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı 

TDB Kongre Sorumlusu
M. Murat ÇAĞLAR
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Organizasyon Komitesi Onursal Başkanı
F. Serhat ÖZSOY
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı

Kongre Başkanı 
Ayşe Nur KOÇ
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Başkanı

TDB Öğrenci Kolu Kongre Sorumlusu
Gizem ASLAN
TDB Öğrenci Kolu Başkanvekili

Organizasyon Komitesi Başkanı 
Alptuğ KENDİRCİ
Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı 

Kongre Genel Sekreteri
Onur Altuğ SAKALLI
Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Sekreteri

Mali Sorumlu
Serenay KIRMAN
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Saymanı

Basım Yayım Komitesi
Ayşe Öndağ
Ayşe Anıl Acar

Halkla İlişkiler Komitesi
Asım Özden
Duygu Taş
Esra Kırmızıkaya
Melike Yalçınkaya
Ezgi Aydın

Kayıt Komitesi
Şeyma Feriz
Özlem Çandır
Şeyma Say