Konuşmacılar

DOÇ .DR. EMRE NAGAŞ

Hacettepe Univesitesi'nde Lisans ve Doktora eğitimini tamamlayan Dr. EmreNagaş, halen aynı üniversitede Endodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. SCI kapsamındaki birçok bilimsel dergide yayın hakemliği ve Ulusal Bilimsel dergilerde aktif idari görevleri bulunan Dr. Nagaş, Uluslararası Dişhekimliği Araştırmaları Derneği ve Uluslararası Endodonti Derneği’nin üyesidir. Laboratuvar araştırmalarında ağırlıklı olarak Biyomekanik, Adezyon ve Biyouyumluluk konularında odaklanan Dr. Nagaş, 2007 yılından bu yana Finlandiya Turku Klinik Biyomateryaller Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak düzenli ortak araştırma projeleri yürütmektedir. Klinik çalışmalarında güncel kök kanal preparasyon ve irrigasyon teknikleri, endodontik tedavi tekrarı ve periradiküler rejenerasyon üzerinde yoğunlaşmıştır.