Konuşmacılar

DOÇ. DR. BURÇAK KAYA

Doç. Dr. Burçak Kaya 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Doktorasını Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda 2007 yılında tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzman diş hekimi olarak çalışmakta olan Dr. Kaya, 2010 yılında aynı fakültede yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2009 yılında Ohio State Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümünde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Ortodonti Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini kazanmıştır. Dr. Kaya’nın uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde basılmış 27 yayını, 1 kitap bölümü, 1 kitap bölümü çevirisi, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş 40’ın üzerinde bildirisi mevcuttur. Klinik ve akademik ilgi alanları; iskeletsel ankraj destekli molar distalizasyon yöntemleri, dudak damak yarıklarında tedavi yaklaşımları ve gülüş estetiğidir.