Konuşmacılar

PROF. DR. BÜLENT KURTİŞ

1968 yılında Ankara’ da doğdu. İlk ve orta öğretimini 1974-1985 yılları arasında Ankara’da tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1991 yılında dönem üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında “Deneysel Periodontal Defektlerde Uygulanan Kolajen Membranların Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniği İçerisindeki Etkinlikleri ve Rezorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde vatani görevini yaptı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde doçent, 2008 yılında ise profesörlük ünvanı aldı. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulmuş birçok bildiri ve kongre katılımları vardır. 2013 yılında ERASMUS çerçevesinde University of Szeged, Faculty of Dentistry’ de “Ultrasonic Piezoelectric Surgery Systems; Using Principles, Indications, Advantages and Disadvantages” konulu ders vermiştir. European Federation of Periodontology (EFP), International Team for Implantology (ITI), International Academy for Dental Research (IADR) ve Türk Periodontoloji Derneği üyesidir. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ve Ankara Dişhekimleri Odası Dergisinde hakemlik yapmaktadır. Bugüne kadar basılmış olan 27’ si yurtdışı ve  21’si  ise yurtiçi olmak üzere toplam 48 yayını mevcuttur. Temel ilgi alanları periodontal cerrahi, mukogingival cerrahi, sinüs yükseltme cerrahisi, kemik ogmentason işlemleri ve piezocerrahi yöntemlerdir. Periodontal cerrahi, sinüs cerrahisi ve piezo cerrahi yöntemler konusunda birçok konferans ve kurslar vermiştir. Dr.Bülent Kurtiş, dişhekimi  Dr. Burcu Kurtiş ile evli ve bir çocuk sahibidir.